ประจำวันที่ 04 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:10 จักรยานเพื่อสุขภาพ - จักรยานเสือหมอบ บุคคลชาย อายุไม่เกิน 30 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 09:10 จักรยานเพื่อสุขภาพ - จักรยานเสือหมอบ บุคคลชาย อายุ 30 - 39 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 10:00 จักรยานเพื่อสุขภาพ - จักรยานเสือหมอบ บุคคลชาย อายุ 40 - 49 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 10:50 จักรยานเพื่อสุขภาพ - จักรยานเสือหมอบ บุคคลชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 11:40 จักรยานเพื่อสุขภาพ - จักรยานเสือหมอบ บุคคลหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 11:45 จักรยานเพื่อสุขภาพ - จักรยานเสือหมอบ บุคคลหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 05 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:10 จักรยานเพื่อสุขภาพ - จักรยานเสือภูเขา บุคคลชาย อายุไม่เกิน 30 ปี  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่มอบเหรียญ) .None
สนามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 09:10 จักรยานเพื่อสุขภาพ - จักรยานเสือภูเขา บุคคลชาย อายุ 30–39 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 10:00 จักรยานเพื่อสุขภาพ - จักรยานเสือภูเขา บุคคลชาย อายุ 40-49 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 10:50 จักรยานเพื่อสุขภาพ - จักรยานเสือภูเขา บุคคลชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 11:40 จักรยานเพื่อสุขภาพ - จักรยานเสือภูเขา บุคคลหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่มอบเหรียญ) .None
สนามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 11:40 จักรยานเพื่อสุขภาพ - จักรยานเสือภูเขา บุคคลหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ