ประจำวันที่ 05 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก อายุ 30 - 34 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 13:00 กรีฑา - พุ่งแหลน อายุ 30 - 34 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 13:00 กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 13:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก อายุ 35 - 39 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 13:00 กรีฑา - พุ่งแหลน อายุ 35 - 39 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 13:15 กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 13:15 กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 13:30 กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 13:30 กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 13:45 กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 13:45 กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 14:00 กรีฑา - ขว้างจักร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 14:00 กรีฑา - กระโดดไกล อายุ 40 - 44 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 14:00 กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 14:00 กรีฑา - กระโดดไกล อายุ 45 - 49 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 14:15 กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 14:15 กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 14:30 กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 14:30 กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 14:45 กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 14:45 กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 15:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก อายุ 50 - 54 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 15:00 กรีฑา - พุ่งแหลน อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 15:00 กรีฑา - วิ่ง 3,000 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 15:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 15:00 กรีฑา - วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 15:00 กรีฑา - วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28 15:20 กรีฑา - ขว้างจักร อายุ 45 - 49 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29 15:30 กรีฑา - วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 15:30 กรีฑา - วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
31 15:30 กรีฑา - วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
32 15:30 กรีฑา - วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33 16:00 กรีฑา - เดิน 3,000 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
34 16:00 กรีฑา - ขว้างจักร อายุ 40 - 44 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35 16:00 กรีฑา - กระโดดไกล อายุ 30 - 34 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
36 16:00 กรีฑา - เดิน 3,000 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
37 16:00 กรีฑา - กระโดดไกล อายุ 35 - 39 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
38 16:00 กรีฑา - เดิน 3,000 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
39 16:30 กรีฑา - เดิน 3,000 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
40 16:30 กรีฑา - เดิน 3,000 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
41 16:30 กรีฑา - เดิน 3,000 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
42 16:30 กรีฑา - เดิน 3,000 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
43 17:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก อายุ 40 - 44 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
44 17:00 กรีฑา - พุ่งแหลน อายุ 50 - 54 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
45 17:00 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
46 17:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก อายุ 45 - 49 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
47 17:00 กรีฑา - พุ่งแหลน อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
48 17:15 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
49 17:15 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
50 17:30 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
51 17:30 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
52 17:45 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
53 17:45 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
54 18:00 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
55 18:15 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
56 18:15 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
57 18:30 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
58 18:30 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
59 18:45 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
60 18:45 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 60 รายการ
 
ประจำวันที่ 06 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 กรีฑา - ขว้างจักร อายุ 30 - 34 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 13:00 กรีฑา - กระโดดไกล อายุ 50 - 54 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 13:00 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 13:00 กรีฑา - ขว้างจักร อายุ 35 - 39 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 13:00 กรีฑา - กระโดดไกล อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 13:15 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 13:15 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 13:30 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 13:30 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 13:45 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 13:45 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 14:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก อายุ 40 - 44 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 14:00 กรีฑา - พุ่งแหลน อายุ 40 - 44 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 14:00 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 14:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก อายุ 45 - 49 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 14:00 กรีฑา - พุ่งแหลน อายุ 45 - 49 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 14:15 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 14:15 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 14:20 กรีฑา - ขว้างจักร อายุ 50 - 54 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 14:20 กรีฑา - ขว้างจักร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 14:30 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 14:30 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 14:45 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 14:45 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 15:00 กรีฑา - กระโดดไกล อายุ 30 - 34 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 15:00 กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 15:00 กรีฑา - กระโดดไกล อายุ 35 - 39 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28 15:20 กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29 15:20 กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 15:40 กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
31 15:40 กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
32 16:00 กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33 16:00 กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
34 16:20 กรีฑา - ขว้างจักร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35 16:20 กรีฑา - กระโดดไกล อายุ 40 - 44 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
36 16:20 กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
37 16:20 กรีฑา - กระโดดไกล อายุ 45 - 49 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
38 16:40 กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
39 16:40 กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
40 17:00 กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
41 17:00 กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
42 17:20 กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
43 17:20 กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
44 17:40 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
45 17:40 กรีฑา - พุ่งแหลน อายุ 30 - 34 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
46 17:40 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
47 17:40 กรีฑา - พุ่งแหลน อายุ 35 - 39 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
48 17:55 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
49 17:55 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
50 18:10 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
51 18:10 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
52 18:25 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
53 18:25 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
54 18:40 กรีฑา - ขว้างจักร อายุ 50 - 54 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
55 18:40 กรีฑา - กระโดดไกล อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
56 18:40 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
57 18:40 กรีฑา - ขว้างจักร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
58 18:55 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
59 18:55 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
60 19:10 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
61 19:10 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
62 19:25 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
63 19:25 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 63 รายการ
 
ประจำวันที่ 07 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 13:00 กรีฑา - พุ่งแหลน อายุ 50 - 54 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 13:00 กรีฑา - พุ่งแหลน อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 13:00 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 13:15 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 13:15 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 13:30 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 13:30 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 13:45 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 13:45 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 14:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก อายุ 50 - 54 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 14:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 14:00 กรีฑา - พุ่งแหลน อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 14:00 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 14:15 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 14:15 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 14:30 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 14:30 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 14:45 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 14:45 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 15:00 กรีฑา - ขว้างจักร อายุ 30 - 34 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 15:00 กรีฑา - ขว้างจักร อายุ 35 - 39 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 15:00 กรีฑา - กระโดดไกล อายุ 50 - 54 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 15:00 กรีฑา - กระโดดไกล อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 15:00 กรีฑา - วิ่ง 3,000 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 15:00 กรีฑา - วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 15:00 กรีฑา - วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28 15:30 กรีฑา - วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29 15:30 กรีฑา - วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 15:30 กรีฑา - วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
31 15:30 กรีฑา - วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
32 16:00 กรีฑา - ขว้างจักร อายุ 40 - 44 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33 16:00 กรีฑา - ขว้างจักร อายุ 45 - 49 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
34 16:00 กรีฑา - กระโดดไกล อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35 16:00 กรีฑา - เดิน 3,000 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
36 16:00 กรีฑา - เดิน 3,000 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
37 16:00 กรีฑา - เดิน 3,000 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
38 16:30 กรีฑา - เดิน 3,000 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
39 16:30 กรีฑา - เดิน 3,000 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
40 16:30 กรีฑา - เดิน 3,000 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
41 16:30 กรีฑา - เดิน 3,000 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
42 17:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก อายุ 30 - 34 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
43 17:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก อายุ 35 - 39 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
44 17:00 กรีฑา - พุ่งแหลน อายุ 40 - 44 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
45 17:00 กรีฑา - พุ่งแหลน อายุ 45 - 49 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
46 17:00 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
47 17:20 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
48 17:20 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
49 17:40 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
50 17:40 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
51 18:00 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
52 18:00 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
53 18:20 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
54 18:40 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
55 18:40 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
56 19:00 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
57 19:00 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
58 19:20 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
59 19:20 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 59 รายการ