ประจำวันที่ 03 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบแรก คู่ที่ 1
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
2 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบแรก คู่ที่ 2
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
3 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบแรก คู่ที่ 3
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
4 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบแรก คู่ที่ 4
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
5 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบแรก คู่ที่ 5
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
6 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบแรก คู่ที่ 6
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
7 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบแรก คู่ที่ 7
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
8 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบแรก คู่ที่ 8
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
9 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบแรก คู่ที่ 9
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
10 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบแรก คู่ที่ 10
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
11 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบแรก คู่ที่ 11
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
12 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบแรก คู่ที่ 12
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
13 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบแรก คู่ที่ 13
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
14 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบแรก คู่ที่ 14
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
15 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบแรก คู่ที่ 15
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
16 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบแรก คู่ที่ 16
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
17 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบแรก คู่ที่ 1
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
18 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบแรก คู่ที่ 2
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
19 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบแรก คู่ที่ 3
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
20 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบแรก คู่ที่ 4
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
21 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบแรก คู่ที่ 5
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
22 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบแรก คู่ที่ 6
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
23 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบแรก คู่ที่ 7
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
24 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบแรก คู่ที่ 8
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
25 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบแรก คู่ที่ 9
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
26 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบแรก คู่ที่ 10
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
27 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบแรก คู่ที่ 11
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
28 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบแรก คู่ที่ 12
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
29 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบแรก คู่ที่ 13
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
30 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบแรก คู่ที่ 14
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
31 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบแรก คู่ที่ 15
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
32 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบแรก คู่ที่ 16
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
33 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบแรก คู่ที่ 1
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
34 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบแรก คู่ที่ 2
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
35 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบแรก คู่ที่ 3
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
36 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบแรก คู่ที่ 4
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
37 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบแรก คู่ที่ 5
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
38 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบแรก คู่ที่ 6
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
39 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบแรก คู่ที่ 7
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
40 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบแรก คู่ที่ 8
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
41 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบแรก คู่ที่ 9
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
42 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบแรก คู่ที่ 10
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
43 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบแรก คู่ที่ 11
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
44 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบแรก คู่ที่ 12
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
45 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบแรก คู่ที่ 13
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
46 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบแรก คู่ที่ 14
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
47 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบแรก คู่ที่ 15
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
48 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบแรก คู่ที่ 16
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
49 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 1
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
50 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 2
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
51 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 3
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
52 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 4
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
53 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 5
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
54 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 6
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
55 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 7
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
56 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 8
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
57 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 9
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
58 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 10
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
59 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 11
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
60 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 12
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
61 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 13
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
62 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 14
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
63 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 15
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
64 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 16
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
65 15:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 51
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
66 15:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 52
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
67 15:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 53
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
68 15:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 54
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
69 15:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 55
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
70 15:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 56
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
71 15:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 57
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
72 15:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 58
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
73 15:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 59
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 73 รายการ
 
ประจำวันที่ 04 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ คู่  รอบแรก คู่ที่ 60
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
2 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ คู่  รอบแรก คู่ที่ 61
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
3 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ คู่  รอบแรก คู่ที่ 62
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
4 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ คู่  รอบแรก คู่ที่ 63
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
5 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ คู่  รอบแรก คู่ที่ 64
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
6 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ คู่  รอบแรก คู่ที่ 65
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
7 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ คู่  รอบแรก คู่ที่ 66
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
8 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ คู่  รอบแรก คู่ที่ 67
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
9 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ คู่  รอบแรก คู่ที่ 68
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
10 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ คู่  รอบแรก คู่ที่ 69
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
11 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ คู่  รอบแรก คู่ที่ 70
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
12 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบที่ 2 คู่ที่ 71
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
13 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบที่ 2 คู่ที่ 72
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
14 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบที่ 2 คู่ที่ 73
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
15 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบที่ 2 คู่ที่ 74
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
16 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบที่ 2 คู่ที่ 75
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
17 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบที่ 2 คู่ที่ 76
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
18 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบที่ 2 คู่ที่ 77
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
19 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบที่ 2 คู่ที่ 78
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
20 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบที่ 2 คู่ที่ 79
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
21 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบที่ 2 คู่ที่ 80
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
22 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบที่ 2 คู่ที่ 81
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
23 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบที่ 2 คู่ที่ 82
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
24 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบที่ 2 คู่ที่ 83
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
25 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบที่ 2 คู่ที่ 84
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
26 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบที่ 2 คู่ที่ 85
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
27 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบที่ 2 คู่ที่ 86
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
28 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบที่ 2 คู่ที่ 87
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
29 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบที่ 2 คู่ที่ 88
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
30 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบที่ 2 คู่ที่ 89
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
31 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบที่ 2 คู่ที่ 90
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
32 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบที่ 2 คู่ที่ 91
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
33 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบที่ 2 คู่ที่ 92
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
34 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบที่ 2 คู่ที่ 93
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
35 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบที่ 2 คู่ที่ 94
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
36 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 95
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
37 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 96
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
38 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 97
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
39 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 98
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
40 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 99
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
41 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 100
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
42 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 101
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
43 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 102
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
44 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบที่ 2 คู่ที่ 103
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
45 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบที่ 2 คู่ที่ 104
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
46 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบที่ 2 คู่ที่ 105
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
47 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบที่ 2 คู่ที่ 106
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
48 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบที่ 2 คู่ที่ 107
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
49 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบที่ 2 คู่ที่ 108
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
50 15:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบที่ 2 คู่ที่ 109
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
51 15:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบที่ 2 คู่ที่ 110
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
52 15:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ คู่  รอบที่ 2 คู่ที่ 111
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
53 15:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ คู่  รอบที่ 2 คู่ที่ 112
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
54 15:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ คู่  รอบที่ 2 คู่ที่ 113
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
55 15:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ คู่  รอบที่ 2 คู่ที่ 114
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
56 15:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ คู่  รอบที่ 2 คู่ที่ 115
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
57 15:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ คู่  รอบที่ 2 คู่ที่ 116
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
58 15:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ คู่  รอบที่ 2 คู่ที่ 117
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
59 15:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ คู่  รอบที่ 2 คู่ที่ 118
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
60 15:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  8 ทีม คู่ที่ 119
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
61 15:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  8 ทีม คู่ที่ 120
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 61 รายการ
 
ประจำวันที่ 05 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  8 ทีม คู่ที่ 121
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
2 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  8 ทีม คู่ที่ 122
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
3 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  8 ทีม คู่ที่ 123
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
4 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  8 ทีม คู่ที่ 124
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
5 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  8 ทีม คู่ที่ 125
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
6 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  8 ทีม คู่ที่ 126
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
7 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  8 ทีม คู่ที่ 127
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
8 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  8 ทีม คู่ที่ 128
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
9 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  8 ทีม คู่ที่ 129
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
10 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  8 ทีม คู่ที่ 130
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
11 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  8 ทีม คู่ที่ 131
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
12 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  8 ทีม คู่ที่ 132
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
13 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  8 ทีม คู่ที่ 133
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
14 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  8 ทีม คู่ที่ 134
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
15 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  8 ทีม คู่ที่ 135
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
16 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  8 ทีม คู่ที่ 136
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
17 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  8 ทีม คู่ที่ 137
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
18 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  8 ทีม คู่ที่ 138
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
19 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ คู่  8 ทีม คู่ที่ 139
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
20 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ คู่  8 ทีม คู่ที่ 140
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
21 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ คู่  8 ทีม คู่ที่ 141
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
22 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ คู่  8 ทีม คู่ที่ 142
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
23 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 143
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
24 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 144
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
25 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 145
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
26 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 146
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
27 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 147
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
28 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 148
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
29 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 149
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
30 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 150
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
31 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 151
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
32 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 152
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
33 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ คู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 153
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
34 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ คู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 154
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
35 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 155
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
36 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 156
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
37 15:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 157
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
38 15:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 158
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
39 15:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 159
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
40 15:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ คู่  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 160
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 40 รายการ
 
ประจำวันที่ 06 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด มือ 1  รอบแรก คู่ที่ 161
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
2 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด มือ 1  รอบแรก คู่ที่ 162
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
3 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด มือ 2  รอบแรก คู่ที่ 163
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
4 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด มือ 2  รอบแรก คู่ที่ 164
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
5 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 165
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
6 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 166
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
7 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 167
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
8 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 168
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
9 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด อายุ 40-49 ปี  รอบแรก คู่ที่ 169
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
10 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด อายุ 40-49 ปี  รอบแรก คู่ที่ 170
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
11 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด อายุ 40-49 ปี  รอบแรก คู่ที่ 171
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
12 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด อายุ 40-49 ปี  รอบแรก คู่ที่ 172
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
13 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด อายุ 40-49 ปี  รอบแรก คู่ที่ 173
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
14 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด อายุ 40-49 ปี  รอบแรก คู่ที่ 174
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
15 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด อายุ 40-49 ปี  รอบแรก คู่ที่ 175
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
16 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด อายุ 40-49 ปี  รอบแรก คู่ที่ 176
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
17 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด มือ 1  รอบสอง คู่ที่ 177
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
18 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด มือ 1  รอบสอง คู่ที่ 178
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
19 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด มือ 1  รอบสอง คู่ที่ 179
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
20 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด มือ 1  รอบสอง คู่ที่ 180
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
21 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด มือ 1  รอบสอง คู่ที่ 181
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
22 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด มือ 1  รอบสอง คู่ที่ 182
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
23 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด มือ 1  รอบสอง คู่ที่ 183
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
24 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด มือ 1  รอบสอง คู่ที่ 184
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
25 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด มือ 2  รอบสอง คู่ที่ 185
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
26 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด มือ 2  รอบสอง คู่ที่ 186
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
27 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด มือ 2  รอบสอง คู่ที่ 187
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
28 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด มือ 2  รอบสอง คู่ที่ 188
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
29 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด มือ 2  รอบสอง คู่ที่ 189
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
30 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด มือ 2  รอบสอง คู่ที่ 190
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
31 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด มือ 2  รอบสอง คู่ที่ 191
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
32 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด มือ 2  รอบสอง คู่ที่ 192
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
33 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 193
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
34 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 194
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
35 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 195
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
36 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 196
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
37 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 197
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
38 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 198
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
39 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 199
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
40 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 200
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
41 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด คู่  รอบแรก คู่ที่ 201
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
42 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด คู่  รอบแรก คู่ที่ 202
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
43 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด คู่  รอบแรก คู่ที่ 203
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
44 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด คู่  รอบแรก คู่ที่ 204
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
45 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด คู่  รอบแรก คู่ที่ 205
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
46 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด คู่  รอบแรก คู่ที่ 206
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
47 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด คู่  รอบแรก คู่ที่ 207
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
48 14:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด คู่  รอบแรก คู่ที่ 208
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
49 15:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด มือ 1  8 ทีม คู่ที่ 209
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
50 15:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด มือ 1  8 ทีม คู่ที่ 210
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
51 15:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด มือ 1  8 ทีม คู่ที่ 211
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
52 15:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด มือ 1  8 ทีม คู่ที่ 212
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
53 15:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด มือ 2  8 ทีม คู่ที่ 214
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
54 15:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด มือ 2  8 ทีม คู่ที่ 215
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
55 15:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด มือ 2  8 ทีม คู่ที่ 216
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
56 15:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด อายุ 40-49 ปี  8 ทีม คู่ที่ 217
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
57 15:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด อายุ 40-49 ปี  8 ทีม คู่ที่ 218
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
58 15:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด อายุ 40-49 ปี  8 ทีม คู่ที่ 219
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
59 15:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด อายุ 40-49 ปี  8 ทีม คู่ที่ 220
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 59 รายการ
 
ประจำวันที่ 07 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด มือ 2  8 ทีม คู่ที่ 213
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
2 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด อายุ 50 ปี ขึ้นไป  8 ทีม คู่ที่ 221
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
3 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด อายุ 50 ปี ขึ้นไป  8 ทีม คู่ที่ 222
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
4 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด อายุ 50 ปี ขึ้นไป  8 ทีม คู่ที่ 223
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
5 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด อายุ 50 ปี ขึ้นไป  8 ทีม คู่ที่ 224
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
6 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด คู่  8 ทีม คู่ที่ 225
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
7 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด คู่  8 ทีม คู่ที่ 226
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
8 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด คู่  8 ทีม คู่ที่ 227
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
9 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด คู่  8 ทีม คู่ที่ 228
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
10 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด มือ 1  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 229
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
11 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด มือ 1  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 230
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
12 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด มือ 2  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 231
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
13 09:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด มือ 2  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 232
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
14 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด อายุ 40-49 ปี  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 233
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
15 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด อายุ 40-49 ปี  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 234
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
16 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 235
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
17 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 236
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
18 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด คู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 237
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
19 10:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด คู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 238
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
20 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด มือ 1  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 239
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
21 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด มือ 2  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 240
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
22 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด อายุ 40-49 ปี  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 241
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
23 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 242
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
24 12:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - บิลเลียด คู่  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 243
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 24 รายการ