ประจำวันที่ 07 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 06:30 กอล์ฟ - บุคคลหญิง แต้มต่อ 00-12  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
2 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 31-33  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
3 06:30 กอล์ฟ - บุคคลหญิง แต้มต่อ 25-36  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
4 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 22-24  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
5 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 25-27  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
6 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 28-30  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
7 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 31-33  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
8 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 34-36  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
9 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 13-24 (ไม่มีการนับเหรียญรวม)  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
10 06:30 กอล์ฟ - ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
11 06:30 กอล์ฟ - ทีมผู้บริหารทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
12 06:30 กอล์ฟ - ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
13 06:30 กอล์ฟ - ทีมผู้บริหารทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
14 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 16-18  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
15 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 25-36 (ไม่มีการนับเหรียญรวม)  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
16 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 13-24 (ไม่มีการนับเหรียญรวม)  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
17 06:30 กอล์ฟ - บุคคลหญิง แต้มต่อ 13-24  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
18 12:00 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 28-30  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
19 12:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 31-33  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
20 12:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 34-36  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
21 12:30 กอล์ฟ - บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 13-24 (ไม่มีการนับเหรียญรวม)  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
22 12:30 กอล์ฟ - บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 25-36 (ไม่มีการนับเหรียญรวม)  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
23 12:30 กอล์ฟ - บุคคลหญิง แต้มต่อ 25-36  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
24 12:30 กอล์ฟ - ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
25 12:30 กอล์ฟ - ทีมผู้บริหารทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
26 12:30 กอล์ฟ - บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 13-24 (ไม่มีการนับเหรียญรวม)  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
27 12:30 กอล์ฟ - บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 25-36 (ไม่มีการนับเหรียญรวม)  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
28 12:30 กอล์ฟ - บุคคลหญิง แต้มต่อ 25-36  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
29 12:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 22-24  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
30 12:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 25-27  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
31 12:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 28-30  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
32 12:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 34-36  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
33 12:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 16-18  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
34 12:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 22-24  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
35 12:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 31-33  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
36 12:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 34-36  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
37 12:30 กอล์ฟ - ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
38 12:30 กอล์ฟ - ทีมผู้บริหารทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
39 12:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 22-24  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
40 12:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 25-27  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
41 12:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 28-30  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
42 12:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 31-33  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
43 12:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 34-36  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
44 12:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 22-24  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
45 12:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 25-27  รอบแรก .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 45 รายการ
 
ประจำวันที่ 08 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 06:00 กอล์ฟ - บุคคลหญิง แต้มต่อ 00-12  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
2 06:30 กอล์ฟ - บุคคลหญิง แต้มต่อ 13-24  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
3 06:30 กอล์ฟ - บุคคลหญิง แต้มต่อ 25-36  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
4 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 00-09  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
5 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 10-12  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
6 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 13-15  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
7 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 16-18  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
8 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 19-21  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
9 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 22-24  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
10 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 25-27  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
11 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 28-30  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
12 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 31-33  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
13 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 34-36  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
14 06:30 กอล์ฟ - ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
15 06:30 กอล์ฟ - ทีมผู้บริหารทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
16 06:30 กอล์ฟ - ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
17 06:30 กอล์ฟ - ทีมผู้บริหารทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
18 06:30 กอล์ฟ - บุคคลหญิง แต้มต่อ 25-36  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
19 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 16-18  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
20 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 22-24  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
21 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 25-27  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
22 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 31-33  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
23 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 34-36  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
24 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 13-15  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
25 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 19-21  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
26 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 22-24  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
27 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 25-27  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
28 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 28-30  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
29 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 31-33  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
30 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 34-36  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
31 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 00-12 (ไม่มีการนับเหรียญรวม)  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
32 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 13-24 (ไม่มีการนับเหรียญรวม)  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
33 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 25-36 (ไม่มีการนับเหรียญรวม)  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
34 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 00-09  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
35 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 10-12  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
36 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 13-15  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
37 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 16-18  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
38 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 19-21  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
39 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 22-24  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
40 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 25-27  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
41 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 28-30  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
42 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 31-33  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
43 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 34-36  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
44 06:30 กอล์ฟ - ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
45 06:30 กอล์ฟ - ทีมผู้บริหารทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
46 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 22-24  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
47 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 25-27  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
48 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 28-30  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
49 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 31-33  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
50 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 34-36  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
51 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 22-24  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
52 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 25-27  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
53 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 28-30  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
54 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 31-33  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
55 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 34-36  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
56 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 25-36 (ไม่มีการนับเหรียญรวม)  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
57 06:30 กอล์ฟ - บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 13-24 (ไม่มีการนับเหรียญรวม)  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
58 06:30 กอล์ฟ - บุคคลหญิง แต้มต่อ 25-36  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
59 12:30 กอล์ฟ - ทีมผู้บริหารทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
60 12:30 กอล์ฟ - ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
61 12:30 กอล์ฟ - บุคคลหญิง แต้มต่อ 25-36  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
62 12:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 22-24  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
63 12:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 31-33  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
64 12:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 22-24  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
65 12:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 25-27  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
66 12:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 28-30  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
67 12:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 31-33  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
68 12:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 34-36  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
69 12:30 กอล์ฟ - ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
70 12:30 กอล์ฟ - ทีมผู้บริหารทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
71 12:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 16-18  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
72 12:30 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 34-36  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
73 12:30 กอล์ฟ - บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 13-24 (ไม่มีการนับเหรียญรวม)  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
74 12:30 กอล์ฟ - บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 25-36 (ไม่มีการนับเหรียญรวม)  รอบสอง .None
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 74 รายการ