ประจำวันที่ 05 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 แอโรบิก - ทีมทั่วไป รุ่นไม่จำกัดอายุ  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
2 10:00 แอโรบิก - ทีมทั่วไป อายุ 41 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
3 10:00 แอโรบิก - คู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
4 10:00 แอโรบิก - คู่ผสม รุ่นอายุ 36 - 44 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
5 10:00 แอโรบิก - คู่ผสม รุ่นอายุ 45 ปี ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
6 10:00 แอโรบิก - ทีมทั่วไป 3 คน รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
7 10:00 แอโรบิก - ทีมทั่วไป 3 คน รุ่นอายุ 36 - 44 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
8 10:00 แอโรบิก - ทีมทั่วไป 3 คน รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
9 13:30 แอโรบิก - ชายเดี่ยว Marathon รุ่นอายุไม่เกิน 30 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
10 13:30 แอโรบิก - ชายเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 31 - 40 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
11 13:30 แอโรบิก - ชายเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 41 - 50 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
12 13:30 แอโรบิก - ชายเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 51 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
13 13:30 แอโรบิก - หญิงเดี่ยว Marathon รุ่นอายุไม่เกิน 30 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
14 13:30 แอโรบิก - หญิงเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 31 - 40 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
15 13:30 แอโรบิก - หญิงเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 41 - 50 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
16 13:30 แอโรบิก - หญิงเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 51 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ