ประจำวันที่ 03 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ลีลาศ - รุ่นทั่วไป ประเภท Standard จังหวะ Waltz  รอบชิงชนะเลิศ .None
ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
2 10:00 ลีลาศ - รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ประเภท Standard จังหวะ Waltz  รอบชิงชนะเลิศ .None
ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
3 10:00 ลีลาศ - รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท Standard จังหวะ Waltz  รอบชิงชนะเลิศ .None
ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
4 10:00 ลีลาศ - รุ่นทั่วไป ประเภท Standard จังหวะ Tango  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่มอบเหรียญ) .None
ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
5 10:00 ลีลาศ - รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ประเภท Standard จังหวะ Tango  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่มอบเหรียญ) .None
ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
6 10:00 ลีลาศ - รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท Standard จังหวะ Tango  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่มอบเหรียญ) .None
ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
7 10:00 ลีลาศ - รุ่นทั่วไป ประเภท Standard จังหวะ Quickstep  รอบชิงชนะเลิศ .None
ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
8 10:00 ลีลาศ - รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ประเภท Standard จังหวะ Quickstep  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่มอบเหรียญ) .None
ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
9 10:00 ลีลาศ - รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท Standard จังหวะ Quickstep  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่มอบเหรียญ) .None
ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
10 10:00 ลีลาศ - รุ่นทั่วไป ประเภท Standard จังหวะ Viennese Waltz  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่มอบเหรียญ) .None
ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
11 10:00 ลีลาศ - รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American จังหวะ Samba  รอบชิงชนะเลิศ .None
ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
12 10:00 ลีลาศ - รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American จังหวะ Cha Cha Cha  รอบชิงชนะเลิศ .None
ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
13 10:00 ลีลาศ - รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Cha Cha Cha  รอบชิงชนะเลิศ .None
ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
14 10:00 ลีลาศ - รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Cha Cha Cha  รอบชิงชนะเลิศ .None
ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
15 10:00 ลีลาศ - รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American จังหวะ Rumba  รอบชิงชนะเลิศ .None
ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
16 10:00 ลีลาศ - รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Rumba  รอบชิงชนะเลิศ .None
ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
17 10:00 ลีลาศ - รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Rumba  รอบชิงชนะเลิศ .None
ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
18 10:00 ลีลาศ - รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American จังหวะ Jive  รอบชิงชนะเลิศ .None
ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
19 10:00 ลีลาศ - รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Jive  รอบชิงชนะเลิศ .None
ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
20 10:00 ลีลาศ - รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American จังหวะ Paso Doble  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่มอบเหรียญ) .None
ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
21 10:00 ลีลาศ - รุ่นทั่วไป ประเภท Standard จังหวะ Slow Foxtrot  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่มอบเหรียญ) .None
ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
จำนวนรายการทั้งหมด 21 รายการ