ประจำวันที่ 07 มิถุนายน 2561 เซปักตะกร้อ  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย B มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
10:30
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย C มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
11:20
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย D มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
12.10
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย A มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
12:30
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย C มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
12:40
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย D มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
14:49
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย B มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ