ประจำวันที่ 07 มิถุนายน 2561 กอล์ฟ  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
06:30
กอล์ฟ
บุคคลหญิง แต้มต่อ 00-12
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
2
06:30
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 31-33
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
3
06:30
กอล์ฟ
บุคคลหญิง แต้มต่อ 25-36
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
4
06:30
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 22-24
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
5
06:30
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 25-27
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
6
06:30
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 28-30
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
7
06:30
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 31-33
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
8
06:30
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 34-36
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
9
06:30
กอล์ฟ
บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 13-24 (ไม่มีการนับเหรียญรวม)
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
10
06:30
กอล์ฟ
ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
11
06:30
กอล์ฟ
ทีมผู้บริหารทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
12
06:30
กอล์ฟ
ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
13
06:30
กอล์ฟ
ทีมผู้บริหารทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
14
06:30
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 16-18
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
15
06:30
กอล์ฟ
บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 25-36 (ไม่มีการนับเหรียญรวม)
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
16
06:30
กอล์ฟ
บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 13-24 (ไม่มีการนับเหรียญรวม)
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
17
06:30
กอล์ฟ
บุคคลหญิง แต้มต่อ 13-24
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
18
12:00
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 28-30
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
19
12:30
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 31-33
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
20
12:30
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 34-36
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
21
12:30
กอล์ฟ
บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 13-24 (ไม่มีการนับเหรียญรวม)
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
22
12:30
กอล์ฟ
บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 25-36 (ไม่มีการนับเหรียญรวม)
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
23
12:30
กอล์ฟ
บุคคลหญิง แต้มต่อ 25-36
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
24
12:30
กอล์ฟ
ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
25
12:30
กอล์ฟ
ทีมผู้บริหารทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
26
12:30
กอล์ฟ
บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 13-24 (ไม่มีการนับเหรียญรวม)
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
27
12:30
กอล์ฟ
บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 25-36 (ไม่มีการนับเหรียญรวม)
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
28
12:30
กอล์ฟ
บุคคลหญิง แต้มต่อ 25-36
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
29
12:30
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 22-24
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
30
12:30
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 25-27
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
31
12:30
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 28-30
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
32
12:30
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 34-36
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
33
12:30
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 16-18
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
34
12:30
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 22-24
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
35
12:30
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 31-33
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
36
12:30
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 34-36
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
37
12:30
กอล์ฟ
ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
38
12:30
กอล์ฟ
ทีมผู้บริหารทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
39
12:30
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 22-24
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
40
12:30
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 25-27
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
41
12:30
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 28-30
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
42
12:30
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 31-33
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
43
12:30
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 34-36
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
44
12:30
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 22-24
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
45
12:30
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 25-27
 รอบแรก -
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 45 รายการ