ประจำวันที่ 09 มิถุนายน 2561 เปตอง  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08:00
เปตอง
คู่ผสม
 8 ทีม  คู่ที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
08:00
เปตอง
คู่ผสม
 8 ทีม  คู่ที่ 1  สาย 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
08:00
เปตอง
คู่ผสม
 8 ทีม  คู่ที่ 1  สาย 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
08:00
เปตอง
คู่ผสม
 8 ทีม  คู่ที่ 1  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
11:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
11:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
12:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ