ประจำวันที่ 02 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 31-35 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 31-35 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 36-40 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 36-40 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 41-45 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 41-45 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 46-50 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 46-50 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 51-55 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 51-55 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 56-60 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 56-60 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 61 ปีขึ้นไป ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร อายุ 31-35 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร อายุ 31-35 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร อายุ 36-40 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร อายุ 36-40 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร อายุ 41-45 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร อายุ 41-45 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร อายุ 46-50 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร อายุ 46-50 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร อายุ 51-55 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร อายุ 51-55 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร อายุ 56-60 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร อายุ 56-60 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร อายุ 61 ปีขึ้นไป ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
31 08:30 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
32 08:30 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33 08:30 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 31-35 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
34 08:30 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 31-35 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35 08:30 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 36-40 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
36 08:30 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 36-40 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
37 08:30 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 51-55 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
38 08:30 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 41-45 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 38 เหรียญ