ประจำวันที่ 03 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร อายุ 31-35 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร อายุ 31-35 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร อายุ 36-40 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร อายุ 36-40 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร อายุ 41-45 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร อายุ 41-45 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร อายุ 46-50 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร อายุ 46-50 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร อายุ 51-55 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร อายุ 51-55 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร อายุ 56-60 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร อายุ 56-60 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร อายุ 61 ปีขึ้นไป ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 31-35 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 31-35 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 36-40 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 36-40 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 41-45 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 41-45 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 46-50 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 51-55 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 51-55 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 56-60 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 56-60 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29 08:30 ว่ายน้ำ - ผลัดผสม 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 08:30 ว่ายน้ำ - ผลัดผสม 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
31 08:30 ว่ายน้ำ - ผลัดผสม 4 x 50 เมตร อายุ 31-35 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
32 08:30 ว่ายน้ำ - ผลัดผสม 4 x 50 เมตร อายุ 31-35 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33 08:30 ว่ายน้ำ - ผลัดผสม 4 x 50 เมตร อายุ 36-40 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
34 08:30 ว่ายน้ำ - ผลัดผสม 4 x 50 เมตร อายุ 41-45 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35 08:30 ว่ายน้ำ - ผลัดผสม 4 x 50 เมตร อายุ 51-55 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
36 10:00 ลีลาศ - รุ่นทั่วไป ประเภท Standard จังหวะ Waltz  รอบชิงชนะเลิศ
ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
37 10:00 ลีลาศ - รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ประเภท Standard จังหวะ Waltz  รอบชิงชนะเลิศ
ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
38 10:00 ลีลาศ - รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท Standard จังหวะ Waltz  รอบชิงชนะเลิศ
ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
39 10:00 ลีลาศ - รุ่นทั่วไป ประเภท Standard จังหวะ Quickstep  รอบชิงชนะเลิศ
ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
40 10:00 ลีลาศ - รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American จังหวะ Samba  รอบชิงชนะเลิศ
ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
41 10:00 ลีลาศ - รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American จังหวะ Cha Cha Cha  รอบชิงชนะเลิศ
ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
42 10:00 ลีลาศ - รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Cha Cha Cha  รอบชิงชนะเลิศ
ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
43 10:00 ลีลาศ - รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Cha Cha Cha  รอบชิงชนะเลิศ
ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
44 10:00 ลีลาศ - รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American จังหวะ Rumba  รอบชิงชนะเลิศ
ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
45 10:00 ลีลาศ - รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Rumba  รอบชิงชนะเลิศ
ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
46 10:00 ลีลาศ - รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Rumba  รอบชิงชนะเลิศ
ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
47 10:00 ลีลาศ - รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American จังหวะ Jive  รอบชิงชนะเลิศ
ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
48 10:00 ลีลาศ - รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Jive  รอบชิงชนะเลิศ
ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
49 16:30 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 49 เหรียญ