รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37
มอดินแดงเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย G รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 35
วันที่
4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.
สนาม
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
 
   
 
ครึ่งแรก
วนรักษ์ วัชระศักดิ์ศิลป์ 16'
ปิติพงษ์ ยอดมงคล 35+1'

ครึ่งหลัง
ลิขิต คำโพธิ์ 43'
ธีรศักดิ์ เที่ยงจันตา 65'

Remark :
3
ณัฐพล  สาทะกลาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
ต่วนกัสฟี  หะมะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
ณฐุปกรน์  เดชสุภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21
สุรชัย  สิงห์โทราช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27
เกษตร  วังขาว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18
วัชรากรณ์  กิ่งแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
ลิขิต  คำโพธิ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
ธีรศักดิ์  เที่ยงจันตา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23
อนุสรณ์  มงคลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
ฉัตรดนัย  บุญเรือง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
48
ทวีชัย  สิงห์สมบูรณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22
ชาญชัย  ดวงดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24
วนรักษ์  วัชระศักดิ์ศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26
สราวุฒิ  พงษ์พิพัฒน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
นรินทร์  เปล่งใส
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
พลภัทร  เหมวรรณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
วิสูตร  จันธิยศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
วิชัย  กันมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20
ปิติพงษ์  ยอดมงคล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25
คมสันติ  โชคถวาย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
ยุทธกาญจน์  ทองเจิม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 
1
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
   
 
ครึ่งหลัง
ชัยณรงค์ นพศิริ 53'

Remark :
3
ดิษกรณ์  กองหิน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
ธีรพงษ์  ตางา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
30
สหรัฐ  เวชโช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
21
ประพันธ์  สุทธิเสริม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
27
วัชระ  นิลมณี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
ฐิติพงศ์  พวงมาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
เทพทัต  พรสิริญาณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
ธนวัฒน์  จันทร์รอด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
19
กิตติศักดิ์  ไทยใหญ่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
กนก  สุขวารี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
16
ชัยณรงค์  นพศิริ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
วิทูรย์  วงษ์อำมาตย์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
ดร.สัจจา  บรรจงศิริ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
24
บูรพา  ดาวสี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
23
สมบัติ  แก้วปัญญา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
ชาญชัย  ยาป่าคาย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
25
วันชาติ  วงษ์มณี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
28
ไพโรจน์  ขำเกตุ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
ศุภศักดิ์  นิปิ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
20
สุเมธ  เรืองธนู
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม