รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37
มอดินแดงเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย L รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 40
วันที่
4 มิถุนายน 2561 เวลา 11:00 น.
สนาม
สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1
 
   
 
ครึ่งหลัง
ภราดร สุขพันธ์ 57'

Remark :
2
อิทธิพล  จำนงรักษ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3
ทรงเกียรติ์  เม่นสุวรรณ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
17
ธนเดช   แซวรัมย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
8
ประโยชน์   รสดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
22
สันทัด   จันทาทอง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
18
ไวพจน์  ปรารถนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
9
นิรัช  เรืองแสน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
20
ทักษิณ  ประชามอญ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
19
ชัยรัตน์  มาสอน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
29
บุญส่ง  นาแสวง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
15
บัญชา  นารี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
30
สุรพร  ตุ่นป่า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
27
ประพันธ์   ศุภษร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
14
สุรพล  พรมกุล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
21
แสวง  นิลนามะ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
7
สมคิด   เศษวงศ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
28
บรรจง  โสดาดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
16
วิรัตน์  ภูทองเงิน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
25
จรัส  ลีกา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
23
ปรเมษฐ์  กิจการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4
ธนวัฒน์  ศรีลา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
26
ธนู  ศรีทอง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
5
ภราดร  สุขพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
10
คเชนทร์  สุขชื่น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
24
พลนภัส  แสงศรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   
 
4
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
   
 
ครึ่งแรก
วีรยุทธ กองวงษา 28'

ครึ่งหลัง
ไชยยันต์ สกุลไทย 38'
สุริยา สมาน 43'
ศิวดล กัญญาคำ 70(+1)'

Remark :
สมชัย  พรหมนิมิตร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
25
ทองแดง  บุญสาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1
นิวัตร  สุวรรณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
วีรยุทธ  กองวงษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
พนมพร  บำรุงบุญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
21
ชัยยุทธ  ทาโว
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
สมสกุล  สงหมื่นไวย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
วิษณุ  ทุมมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
20
โสภณ  ลครพล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
23
ฉลอง  อุทัยแสน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
22
กฤษฏา  แสนบัวคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
วีรยุทธ  เติมสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
สุขสันต์  สาตาชนม์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
24
ประสงค์  วงษ์แก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
18
เอเชีย  แก่นวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
16
ศิวดล  กัญญาคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
ยอดชาย  อัครโคตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
ภานุพงศ์   โคตรักษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
ไชยยันต์  สกุลไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
26
สุริยา  สมาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
วัฒนา  พันธิบุญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม