รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37
มอดินแดงเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ สายที่ สาย M71 คู่ที่ 71
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 14:00 น.
สนาม
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
1
1
-
1
1
-
 
ครึ่งแรก
ศุภกานต์ พันธ์โสภา 5'

ครึ่งหลัง
จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฏ์ 26'

เตะจุดโทษ
วรายุทธ สืบสาย 40'

ใบเหลือง
จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฏ์ 28'

Remark :
8
จรูญศักดิ์  พันธวิศิษฏ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
55
จิตรกร  สิริวัฒนากุล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
13
ศุภกานต์  พันธ์โสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
7
วรายุทธ  สืบสาย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
9
พิทักษ์พงษ์  มณีรัตนรุ่งโรจน์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
36
ไกรสร  เตมายัง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
50
สุพจน์  แสนสีลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
12
ประวิทย์  กลิ่นวัฒนาสิริ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
14
ธนา  อาริต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
3
ประเดิม  เทพมะที
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
6
เอกพงษ์  โฮมละคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
18
สุวัฒนา  กลิ่นศรีสุข
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
19
ปิยะพงษ์  โสนาคู
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
1
ไชยวัฒน์  ศรีภักดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
4
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
1
1
-
2
1
-
 
ครึ่งแรก
บุญสม นาคถนอม 10'

ครึ่งหลัง
วิสรรณ์ ภูฆัง 38'

เตะจุดโทษ
บุญสม นาคถนอม 40'
สมโภชน์ ไกรศร 40'

ใบเหลือง
วิสรรณ์ ภูฆัง 28'

Remark :
8
กิตติศักดิ์  หารน้อย
มหาวิทยาลัยมหิดล  
10
เจริญ  ชื่นระรวย
มหาวิทยาลัยมหิดล  
15
มนตรี  วิภาตะวัต
มหาวิทยาลัยมหิดล  
9
สมโภชน์  ไกรศร
มหาวิทยาลัยมหิดล  
12
บุญสม  นาคถนอม
มหาวิทยาลัยมหิดล  
13
กันต์ธีร์  ธนสารประเสริฐ
มหาวิทยาลัยมหิดล  
14
สืบพงษ์  วงศ์ภิรมย์
มหาวิทยาลัยมหิดล  
1
พศิน  พรหมชนะ
มหาวิทยาลัยมหิดล  
4
ศรีหราช  แสนท้าว
มหาวิทยาลัยมหิดล  
7
วัฒนชัย  หาทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล  
6
วิสรรณ์  ภูฆัง
มหาวิทยาลัยมหิดล  
3
อาณัติ  ปาลพันธุ์
มหาวิทยาลัยมหิดล  
11
สัญญา  หิรัญสุข
มหาวิทยาลัยมหิดล  
2
อภิชาติ  ศรีศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล  
5
อานนทศิลป์  สุวรรณศรี
มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม