รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37
มอดินแดงเกมส์

รายการ กอล์ฟ - บุคคลหญิง แต้มต่อ 25-36 สาย ไม่ระบุ รอบ รอบแรก ฮีท .None
วันที่
7 มิถุนายน 2561 เวลา 06:30 น.
สนาม
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
D1
D2
D3
D4
Tot.
หมายเหตุ
(Remark)
4
249
วรรณภา  แสงวัฒนะกุล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
87
-
-
-
87
2
214
ดร.ทิพวรรณ  บุณย์เพิ่ม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
92
-
-
-
92
3
228
นวลพรรณ  วรรณสุธี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
94
-
-
-
94
1
170
ทพญ.กัลยา  ศุพุทธมงคล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
98
-
-
-
98
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
WD - ถอนตัวจากการแข่งขัน
DQ - Disqualified