รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37
มอดินแดงเกมส์

รายการ กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 22-24 สาย ไม่ระบุ รอบ รอบแรก ฮีท .None
วันที่
7 มิถุนายน 2561 เวลา 06:30 น.
สนาม
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
D1
D2
D3
D4
Tot.
หมายเหตุ
(Remark)
7
253
รัฐภูมิ  ราชกิจ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-
-
-
-
-
2
192
วุฒิพล  ภักดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-
-
-
-
-
3
195
จำนงค์  ถาแปง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-
-
-
-
-
6
252
ศรีวาลี  ทองเลี่ยมนาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
-
-
-
-
-
4
196
สนิท  สิทธิ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-
-
-
-
-
1
145
ประวิช  เปรียบเหมือน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
72
-
-
-
72
5
217
ดร.สมปฤณ  นิยมไทย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
84
-
-
-
84
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
WD - ถอนตัวจากการแข่งขัน
DQ - Disqualified