รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37
มอดินแดงเกมส์

รายการ กอล์ฟ - บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 13-24 (ไม่มีการนับเหรียญรวม) สาย ไม่ระบุ รอบ รอบแรก ฮีท .None
วันที่
7 มิถุนายน 2561 เวลา 06:30 น.
สนาม
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
D1
D2
D3
D4
Tot.
หมายเหตุ
(Remark)
1
193
กฤษดา  ภักดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-
-
-
-
-
2
194
ชูชีพ  ชีพอุดม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-
-
-
-
-
4
219
ศิริศักดิ์  ศุภมนตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-
-
-
-
-
5
216
ดร.ศิรวิทย์   กุลโรจนภัทร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
69
-
-
-
69
6
151
สมเกียรติ  โกศัลวัฒน์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
75
-
-
-
75
3
218
ดร.อวยชัย  ชะบา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
76
-
-
-
76
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
WD - ถอนตัวจากการแข่งขัน
DQ - Disqualified