รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37
มอดินแดงเกมส์

รายการ กอล์ฟ - ทีมผู้บริหารทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ สาย ไม่ระบุ รอบ รอบแรก ฮีท .None
วันที่
7 มิถุนายน 2561 เวลา 12:30 น.
สนาม
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
D1
D2
D3
D4
Tot.
หมายเหตุ
(Remark)
5
465
อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
464
กฤษณ์  ศรีวรมาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
467
กุลเชษฐ์  เพียรทอง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
466
ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-
-
-
-
-
1
394
สมบัติ  ชิณะวงศ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
395
วินัย  พูลศรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
392
อุบล  ทองปัญญา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
393
วิเชียร  คนฟู
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
391
สมชาย  ดอนเจดีย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
340
-
-
-
340
4
444
ชำนาญ  เต็มเมืองปัก
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
447
วัชรากรณ์  ชีวโศภิษฐ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
445
ปัญญา  ศิริโรจน์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
446
เอื้อน  ปิ่นเงิน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
443
สมศักดิ์  เกตุแก่นจันทร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
369
-
-
-
369
2
398
รัชด  ชมภูนิช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
400
เกรียงไกร  พร้อมนฤฤทธิ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
396
ภุชงค์  รุ่งอินทร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
397
วัจน์วงศ์  กรีพละ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
399
ปภพ  สินชยกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
387
-
-
-
387
3
437
ดร.วิชิต  คนึงสุขเกษม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
436
วิสนศักดิ์  อ่วมเพ็ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
434
ดร.ศรัณย์  เตชะเสน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
435
ดร.สุธนะ  ติงศภัทิย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
387
-
-
-
387
6
488
นันทพร  ดำรงพงศ์
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยสยาม
486
โอม  หุวะนันทน์
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยสยาม
487
รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยสยาม
484
พยุงศักดิ์  จันทรสุรินทร์
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยสยาม
485
พงษ์ศักดิ์  พยัฆวิเชียร
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยสยาม
417
-
-
-
417
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
WD - ถอนตัวจากการแข่งขัน
DQ - Disqualified