รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37
มอดินแดงเกมส์

รายการ กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 22-24 สาย ไม่ระบุ รอบ รอบแรก ฮีท .None
วันที่
7 มิถุนายน 2561 เวลา 12:30 น.
สนาม
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
D1
D2
D3
D4
Tot.
หมายเหตุ
(Remark)
4
479
พิพัฒน์  ตันวิบูลย์วงศ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
69
-
-
-
69
1
404
ธนัญกรณ์  ใจผ่อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
74
-
-
-
74
5
503
กฤษดา  ทาสุรินทร์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
79
-
-
-
79
3
469
ปรีชา  บุญจูง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
89
-
-
-
89
2
468
พัน  พงษ์ผล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
96
-
-
-
96
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
WD - ถอนตัวจากการแข่งขัน
DQ - Disqualified