รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37
มอดินแดงเกมส์

รายการ กอล์ฟ - บุคคลหญิง แต้มต่อ 25-36 สาย ไม่ระบุ รอบ รอบแรก ฮีท .None
วันที่
7 มิถุนายน 2561 เวลา 12:30 น.
สนาม
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
D1
D2
D3
D4
Tot.
หมายเหตุ
(Remark)
3
455
นวลละออ  แสงสุข
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-
-
-
-
-
4
481
ศศธร  สุมน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
69
-
-
-
69
1
453
สายพิณ  สันทัด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
95
-
-
-
95
2
454
วาสนา  บุตรโพธิ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
134
-
-
-
134
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
WD - ถอนตัวจากการแข่งขัน
DQ - Disqualified