รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37
มอดินแดงเกมส์

รายการ กอล์ฟ - ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ สาย ไม่ระบุ รอบ รอบแรก ฮีท .None
วันที่
7 มิถุนายน 2561 เวลา 06:30 น.
สนาม
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
D1
D2
D3
D4
Tot.
หมายเหตุ
(Remark)
1
004
มงคล  ดอนขวา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
003
ไชยเดช  แก้วสง่า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
002
ชำนาญ  บุญญาพุทธิพงศ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
001
เสกสันต์  ชัยนันท์สมิตย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
005
สฤษฎิ์  ปูนอน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
314
-
-
-
314
8
050
รณน  เจียรตระกูล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
049
จารุวิสข์   ปราบณศักดิ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
051
สุพรชัย  แสงรัตน์วัชรา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
052
ชาย  ชมภูอินไหว
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
048
เชาว์  ชมภูอินไหว
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
315
-
-
-
315
12
079
สุชาติ  จรรยาศิริ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
080
บัลลังก์  กลิ่นจันทร์แดง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
078
ธีทัต  ดลวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
081
ดร.วีรพล  จันธิมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
082
ดร.ประยูร  ส่งสิริฤทธิกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
345
-
-
-
345
2
009
จีราวิชช์  เผือกพันธ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
008
เกียรติศักดิ์  เผือกพันธ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
006
ธรรมวัฒน์  อินทจักร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
010
รัชนี  เกตุแก้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
007
อาคม  อึ่งพวง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
356
-
-
-
356
16
125
วิหาร  ดีปัญญา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
124
รัชดาศักดิ์  สุเพ็งคำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
123
วิเชียร  มหาวัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
121
ภูภูมิ  พ่วงเจริญชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
122
อนันต์  เต็มเปี่ยม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
356
-
-
-
356
3
014
สังเวียน  ปินะกาลัง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
015
สุพินดา  คูณมี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
011
อนัฆพงษ์  พันธุ์มณี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
012
คณิต  ชูคันหอม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
013
พุฒิพงศ์  พงษ์พันธ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
360
-
-
-
360
5
021
สราวุธ  ศรีงาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
024
ทวี  พรมดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
023
ธันฐกรณ์  พงศ์พิมล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
022
ดลชัย  ศรีสำราญ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
025
วศิน  พรหมคลัง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
362
-
-
-
362
9
055
ดุสิต  สุขสวัสดิ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
057
จินดา  เจริญพรพาณิชย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
053
พิชัย  สดภิบาล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
056
ธีรยศ  เวียงทอง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
054
อนรรฆพล  แสนทน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
363
-
-
-
363
4
019
บัญชา  กินบุญ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
018
เสริมศักดิ์  สุมานนท์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
016
พีร์นิธิ  อักษร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
017
ประภาพรณ์  ขันชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
020
สายใจ  กองเพชร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
374
-
-
-
374
13
087
กริยา  กลิ่นจันทร์แดง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
085
สืบศักดิ์  มีพวงพินธ์ุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
084
คชา  ชมชื่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
086
ดร.ประพันธ์  แม่นยำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
083
วัชรินทร์  สิงต๊ะนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
375
-
-
-
375
6
030
วิษณุ  คนสูง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
028
มนูญ  ตนัยโชติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
026
พิทยา  ภาภิรมย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
027
นันทวุฒิ  ธุระพระ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
029
รัตนศักดิ์  รู้ยืนยงค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
377
-
-
-
377
10
058
ประภัสสร  เลิศอนันต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
059
นรฤทธิ์  สุนทรศารทูล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
060
ธิติพันธุ์  ตริตระการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
061
สมชาย  หมื่นสายญาติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
062
เปี่ยมภูมิ  สฤกพฤกษ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
391
-
-
-
391
15
099
สมศักดิ์  แก่นทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
101
ปราชญ์  อัศวรางกูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
102
พุทธพล  ทองอินทร์คำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
103
ศิวกร  อ่างทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
100
สมควร  แววดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
391
-
-
-
391
14
088
ดร.นันทกร  บุญเกิด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
091
นำโชค  จิตร์แจ้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
092
ภารดี  ศิริพลไพบูลย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
089
วิจักร  ศรีสมภาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
090
ดร.อนันท์  อุ่นศิวิไลย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
393
-
-
-
393
11
063
ณัฐพล  ฤกษ์เกษมสันติ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
065
ธีระพล  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
064
วีระเชษฐ์  ขันเงิน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
066
เกียรติศักดิ์  รุ่นพระแสง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
067
ประสาร  ตังติสานนท์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
412
-
-
-
412
7
033
เอกพล  เขียวปาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
034
ภัสสรา  อินทรกำแหง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
032
เลี้ยง  ชาตาธิคุณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
035
สุภาภรณ์  พวงชมภู
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
031
ชัยวัฒน์  จรัสแสง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
416
-
-
-
416
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
WD - ถอนตัวจากการแข่งขัน
DQ - Disqualified