รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37
มอดินแดงเกมส์

รายการ กอล์ฟ - ทีมผู้บริหารทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ สาย ไม่ระบุ รอบ รอบแรก ฮีท .None
วันที่
7 มิถุนายน 2561 เวลา 06:30 น.
สนาม
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
D1
D2
D3
D4
Tot.
หมายเหตุ
(Remark)
1
040
สงัด  ปัญญาพฤกษ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
037
พิชญ์รัตน์  แสนไชยสุริยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
039
พัฒนพงศ์  โตภาคงาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
036
พงษ์ธร  สุวรรณธาดา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
038
รักพงษ์  เพชรคำ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
336
-
-
-
336
2
042
สาธร  พรตระกูลพิพัฒน์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
044
สมหมาย  ปรีเปรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
041
สมศักดิ์  แต้เจริญวิริยะกุล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
043
สุรพล  เนสุสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
045
ธวัช  รัตนมนตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
363
-
-
-
363
3
068
ประภาษ  ไพรสุวรรณา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
069
สุรินทร์  คำฝอย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
071
คมสัน  มาลีสี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
072
วัฒนชัย  พงษ์นาค
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
070
ศิริวัฒน์  โพธิเวชกุล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
393
-
-
-
393
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
WD - ถอนตัวจากการแข่งขัน
DQ - Disqualified