รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37
มอดินแดงเกมส์


รายการ หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลหญิง  ไม่ระบุ  รอบชิงชนะเลิศ  .None
วันที่
5 มิถุนายน 2561 เวลา 08:00 น.
สนาม
อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
อันดับ
หมายเหตุ
1
พัชราวลัย พัฒนเจริญวงศ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
1
เหรียญทอง
2
เตือนใจ สุวรรณวงศ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
เหรียญเงิน
3
กุลศิริ มานะยิ่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3
เหรียญทองแดง

 
 
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะBYE - ชนะBYE