รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37
มอดินแดงเกมส์

 
 
รายการ เปตอง - คู่ผสม สาย สาย 4 รอบ 8 ทีม ฮีท คู่ที่ 1
วันที่
9 มิถุนายน 2561 เวลา 08:00 น.
สนาม
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
13
 
   
 
 
Remark :
   
 
7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
   
 
 
Remark :
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม