รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37
มอดินแดงเกมส์

 
 
รายการ เปตอง - คู่ผสม สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
9 มิถุนายน 2561 เวลา 12:00 น.
สนาม
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
12
 
   
 
 
Remark :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
   
 
13
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
 
   
 
 
Remark :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม