รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37
มอดินแดงเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย สาย F รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 12
วันที่
3 มิถุนายน 2561 เวลา 10:30 น.
สนาม
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
0
 
 
 
Remark :
2
กัญญารัตน์  เป็งงำเมือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1
เพ็ญพร  คำศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3
กรรณิการ์  สายแวว
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4
กันตยา  ส่งเสริม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
7
ศิริวรรณ  วงศ์ทวี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
19
ปณิชา  วงษ์ฐราภัทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
12
รัตติยา  พื้นนวล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
18
นิสากร  พละศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
11
ณัฏฐา  ศรีธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
 
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
 
 
Remark :
9
เบญจพร  สายตระกูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
ปาริชาติ  ยำพวา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
ทิวาพร  ขันแข็ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
อังคณา  พัฒนไพบูลย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
ยุวดี  จะแจ้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
บุญตา  โยธาประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
รัตนา  สุขเฉลิมศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
16
วิภาวดี  ไชยรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
ณัฐภรณ์  หอมสุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อลิสา  เส้งเสน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
ทัศสุวรรณ  ทิพย์อักษร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
ศุภรดา  พลซักซ้าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ