รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37
มอดินแดงเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย สาย G รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 13
วันที่
3 มิถุนายน 2561 เวลา 11:15 น.
สนาม
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
 
 
 
Remark :
6
จุฑามาศ  เหล่าทับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
นิศาชล  ภาวงศ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
ธนาวรรณ  นุ่นจันทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
นันทนัช  เมืองโคตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18
อชิรญา  โมขศักดิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
กาญจนา  มาจุฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
ศศธร  ภู่เต็ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16
อัญชลี  ไมตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17
รัชณู  นพเกล้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18
ปริญญนุช  กลิ่นรัตน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
สุนันท์  พลอยสุข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
อารีย์  โพธฺ์ขวัญ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 
 
 
Remark :
10
แอนฤทัย  ค้ำคูณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
7
ภิษาณี  ขจรวงษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
15
นิภา  ทองเนื้อแปด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
1
นันทนา  บุตรดาเคน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
14
จินตนา  มณีใส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
10
มลฤดี  กันไพรีย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
11
จันทนา   วงศหาญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
8
สิริพร  มิ่งงามทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
12
เจษฏาภรณ์  ยานุพรหม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2
พนิดา  นิ่มน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
19
ศิริมา  ศิลพัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ