รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37
มอดินแดงเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย สาย E รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 22
วันที่
3 มิถุนายน 2561 เวลา 12:45 น.
สนาม
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
 
 
 
Remark :
9
ณัฐพงศ์  รัตนสุภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
เฉลิมวุฒิ  จันโทภาส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10
ธีระศักดิ์  ธนากูลกวีพงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7
อชิรพล  โมราชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8
พีรานุวัตร  ชอบธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1
ปิยชาติ  ขจัดอวิญญู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5
สุรพงษ์  สุกใส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14
ธนิศร์  บุญสม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15
จอม  บุญเก่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11
ณัฐชา  เดชดำรง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
18
อาทิตย์  ยะสูงเนิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
17
ไพฑูรย์  เซาะจอหอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
19
กุศล  พร้อมมูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
 
0
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 
 
 
Remark :
6
ฤทธิชัย  สังฆทิพย์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
9
วัฒนชัย  ประสงค์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
5
ยงยุทธ์  พัฒนพงศ์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
19
มนัส  ศรีสวัสดิ์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
11
สุวิทย์  ภูมิฤทธิกุล
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
12
ณรงค์ศักดิ์  พันธ์ศรี
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
13
พิทักษ์  พนาวัน
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
8
กรณภว์  กนกลภัสกุล
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
14
สุวรรณ์  เสาแก้ว
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
20
อดิศักดิ์  ยางธิสาร
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
17
พสุพัฒน์  สัมมากสิพงศ์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ