รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37
มอดินแดงเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย สาย F รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 23
วันที่
3 มิถุนายน 2561 เวลา 13:30 น.
สนาม
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยพะเยา
2
 
 
 
Remark :
5
ธัชพล  เมธารัชกุล
มหาวิทยาลัยพะเยา
2
ปัณณธร  วุฒิปริยาธร
มหาวิทยาลัยพะเยา
10
ณัฐพงษ์  ชุ่มวงศ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
8
เอกลักษณ์  พุกนุ่น
มหาวิทยาลัยพะเยา
17
ก.ระวีวุฒิ  ระงับเหตุ
มหาวิทยาลัยพะเยา
14
สถิตพงษ์  ศรีพรหม
มหาวิทยาลัยพะเยา
18
สมพงษ์  รูปทรง
มหาวิทยาลัยพะเยา
11
ไวพจน์  กันจู
มหาวิทยาลัยพะเยา
 
 
0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 
 
 
Remark :
7
อมรเทพ  สีนวนสูง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
1
จักรพันธ์  รูปงาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
5
สาโรข  กาฬษร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
8
สิทธิชัย  สุดใจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
6
นิซุฟยาน  นิมะมิง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
11
ธนวิทย์  ลายิ้ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
12
เตชภณ  สุริยะวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
14
ชูพรรค  แพงไธสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
10
กิติศาสตร์  กระบวน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ