รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37
มอดินแดงเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย สาย H รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 29
วันที่
3 มิถุนายน 2561 เวลา 15:45 น.
สนาม
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
 
 
 
Remark :
8
กวีวัธน์  ภิรัญคำ
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
วุฒิชัย  ประทุมเนตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
บัญชา     ชูเรือง 
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
ปฏิภาณ  สมาคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
เสริมชัย  ปาโสม
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
พุฒิพงศ์  ลายทอง
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
คมกฤช   ตะเพียนทอง
มหาวิทยาลัยมหิดล
1
ณัฐพงษ์   รุจิรงค์นางกูล
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
กาญจน์   ธุระพันธ์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
นพ. นฤนาท  โลมะรัตน์
มหาวิทยาลัยมหิดล
17
คมศักดิ์   สินสุรินทร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
15
นิพนธ์  ดาราวุฒิมาประกรณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
0
มหาวิทยาลัยรังสิต
 
 
 
Remark :
14
ไสว  วัดวาปี
มหาวิทยาลัยรังสิต
8
ชนะ  ปัญญานนท์
มหาวิทยาลัยรังสิต
12
ไพรัช  หิมเวช
มหาวิทยาลัยรังสิต
10
รัชกฤช   ปัทมโสภาสกุล
มหาวิทยาลัยรังสิต
9
เริงศักดิ์  แก้วเพ็ชร
มหาวิทยาลัยรังสิต
2
วัฒนา  ศรีถาวร
มหาวิทยาลัยรังสิต
5
พิชิต  บุญครอง
มหาวิทยาลัยรังสิต
11
ชาญชัย  สุขสวรรณ์
มหาวิทยาลัยรังสิต
7
ภัทรณัฐ  ดีมา
มหาวิทยาลัยรังสิต
6
ก้องกริช  ศรีบุรินทร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
4
พิพัฒนพงศ์  ยาลังกาญจน์
มหาวิทยาลัยรังสิต
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ