SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
พัด    
นามสกุล
วงศ์วรรณกิจ
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 จักรยานเพื่อสุขภาพ
  จักรยานเสือหมอบ บุคคลชาย อายุ 30 - 39 ปี
 ว่ายน้ำ
  กบ 50 เมตร อายุ 31-35 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 31-35 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 31-35 ปี ชาย
 
     
Sponcer