SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ธัชวุฑฒ์    
นามสกุล
หวงสุวรรณากร
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 จักรยานเพื่อสุขภาพ
  จักรยานเสือหมอบ บุคคลชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 ว่ายน้ำ
  กบ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  กรรเชียง 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  กรรเชียง 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  ผีเสื้อ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง
 
     
Sponcer