SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
วิศิษฎ์    
นามสกุล
ทองคำ
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 แบดมินตัน
  ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 ว่ายน้ำ
  กบ 50 เมตร อายุ 41-45 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 41-45 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 41-45 ปี ชาย
 
     
Sponcer