SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
กัญญา    
นามสกุล
จึงวิมุติพันธ์
เพศ
หญิง
สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 จักรยานเพื่อสุขภาพ
  จักรยานเสือภูเขา บุคคลหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 ว่ายน้ำ
  กบ 50 เมตร อายุ 46-50 ปี หญิง
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 46-50 ปี ชาย
 
     
Sponcer