SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
พะนอขวัญ    
นามสกุล
โตภาคงาม
เพศ
หญิง
สังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 จักรยานเพื่อสุขภาพ
  จักรยานเสือหมอบ บุคคลหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 ว่ายน้ำ
  กบ 50 เมตร อายุ 41-45 ปี หญิง
 ว่ายน้ำ
  ผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 41-45 ปี หญิง
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 41-45 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 41-45 ปี หญิง
 
     
Sponcer