SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
รังสรรค์    
นามสกุล
จันต๊ะ
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 จักรยานเพื่อสุขภาพ
  จักรยานเสือหมอบ บุคคลชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 61 ปีขึ้นไป ชาย
 
     
Sponcer