SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
สมหวัง    
นามสกุล
วังเขียว
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เซปักตะกร้อ
  ทีมชุด - ชาย
 
     
Sponcer