SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
สุรศักดิ์    
นามสกุล
สิงห์สา
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กอล์ฟ
  บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 22-24
 
     
Sponcer