SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
อุดมลักษณ์    
นามสกุล
สมฤทธิ์
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  กระโดดไกล อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย
 กรีฑา
  วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย
 กรีฑา
  วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย
 กรีฑา
  วิ่ง 800 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย
 กรีฑา
  วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย
 กรีฑา
  วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย
 จักรยานเพื่อสุขภาพ
  จักรยานเสือภูเขา บุคคลชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป
 จักรยานเพื่อสุขภาพ
  จักรยานเสือหมอบ บุคคลชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป
 ว่ายน้ำ
  กบ 50 เมตร อายุ 56-60 ปี ชาย
 
     
Sponcer