SAT GRS
รายการ ลีลาศ 
รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ประเภท Standard จังหวะ Waltz รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 10:00 น.
สนาม ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทยศาสตร์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
9
9
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
12
12
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
18
18
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
53
53
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม