SAT GRS
รายการ ลีลาศ 
รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท Standard จังหวะ Tango รอบชิงชนะเลิศ (ไม่มอบเหรียญ)  
วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 10:00 น.
สนาม ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทยศาสตร์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
3
3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น