SAT GRS
รายการ เซปักตะกร้อ 
ทีมเดี่ยว - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 16:30 น.
สนาม สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
11
2
3
14
4
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
1
7
9
5
10
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์