SAT GRS
รายการ ว่ายน้ำ 
กบ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น.
สนาม สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
9
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
11
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
12
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
13
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล