SAT GRS
รายการ ว่ายน้ำ 
กบ 50 เมตร อายุ 51-55 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น.
สนาม สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่