SAT GRS
รายการ ว่ายน้ำ 
ผลัดผสม 4 x 50 เมตร อายุ 51-55 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น.
สนาม สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล