SAT GRS
รายการ วอลเลย์บอล 
ทีมหญิง รอบแรก  
วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น.
สนาม สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
11
3
7
10
2
6
1
4
9
12
5
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2
8
10
9
17
13
12
14
19
15
18
16
11
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์