SAT GRS
รายการ วอลเลย์บอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 09:45 น.
สนาม สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
4
9
10
5
12
13
6
14
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2
9
10
3
1
16
13
12
11
15
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม