SAT GRS
รายการ วอลเลย์บอล 
ทีมหญิง รอบแรก  
วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 12:45 น.
สนาม สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
8
7
17
20
11
12
13
19
16
14
18
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
4
3
7
8
5
17
14
18
19
16
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์