SAT GRS
รายการ วอลเลย์บอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 13:30 น.
สนาม สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
7
1
5
8
6
11
12
14
10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2
5
2
10
8
17
14
18
11
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา