SAT GRS
รายการ วอลเลย์บอล 
ทีมหญิง รอบแรก  
วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 14:15 น.
สนาม สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
5
2
6
17
13
19
12
16
14
18
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
9
8
5
6
10
4
7
18
15
11
14
4
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา